AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JWMS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków

Prezes Zarządu:
mgr inż. arch. Marek Sanecki
882 718 608

Prokurent:
mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka
509 378 051

sanecki@appjwms.pl